Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.Many foreign visitors come to Ha Long Bay because of its natural _____.  


Câu 69803 Vận dụng

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Many foreign visitors come to Ha Long Bay because of its natural _____.  


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sau tính từ natural thì cần 1 danh từ

Beauty: vẻ đẹp (n)

Beautiful: xinh đẹp (adj) = Pretty

Wonder: kì quan (n)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.