"Hai mươi năm trước ở nơi này Đảng vạch con đường đánh Nhật-Tây Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu Non sông gấm vóc có ngày nay". Địa danh lịch sử được nhắc đến trong đoạn thơ trên là


Câu 69827 Vận dụng cao

"Hai mươi năm trước ở nơi này

Đảng vạch con đường đánh Nhật-Tây

Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu

Non sông gấm vóc có ngày nay".

Địa danh lịch sử được nhắc đến trong đoạn thơ trên là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung và các địa danh được nhắc đến trong phong trào giải phóng dân tộc từ năm 1939 - 1945, liên hệ trả lời.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.