Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào: (1) Não            (2) Hạch thần kinh (3) Tủy sống    (4) Dây thần kinh


Câu 6991 Nhận biết

Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào:

(1) Não            (2) Hạch thần kinh

(3) Tủy sống    (4) Dây thần kinh


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.