Choose the best answer.I spend most of my _______ on my hobby – It’s collecting comic books.


Câu 69923 Nhận biết

Choose the best answer.

I spend most of my _______ on my hobby – It’s collecting comic books.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Savings: tiết kiệm

Bank: ngân hàng

Trick: mưu kế

Melody: giai điệu êm ái

Xem lời giải

...