Nội dung nào sau đây sai ?


Câu 7003 Vận dụng

Nội dung nào sau đây sai ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cơ thể động vật và cơ thể thực vật khi phản ứng lại các kích thích của môi trường có sự khác biệt.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.