Choose the best answer.Dogs are ______ than buffaloes.


Câu 70106 Nhận biết

Choose the best answer.

Dogs are ______ than buffaloes.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Intelligent là tính từ dài, cấu trúc so sánh hơn: S1 + be+ more+adj+than+S2

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.