Choose the best answer.Does the Yao have a rich ______ of folk literature and art?


Câu 70173 Nhận biết

Choose the best answer.

Does the Yao have a rich ______ of folk literature and art?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

recognition (n): sự thừa nhận

culture (n): văn hóa

costume (n): trang phục

diversity (n): sự đa dạng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.