Những phép lai nào sau đây được gọi là lai phân tích?


Câu 702 Thông hiểu

Những phép lai nào sau đây được gọi là lai phân tích?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lai phân tích: là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn để xác định kiểu gen của các thể mang tính trạng tri (đồng hợp hay dị hợp).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.