Choose the best answer.Do you know ______ language is spoken in Kenya?


Câu 70215 Nhận biết

Choose the best answer.

Do you know ______ language is spoken in Kenya?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại lý thuyết về các từ để hỏi.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.