Choose the best answer.Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.


Câu 70249 Thông hiểu

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.