Choose the best answer.Would you like to hear ____story about ___ English scientist?


Câu 70250 Thông hiểu

Choose the best answer.

Would you like to hear ____story about ___ English scientist?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

“story” là danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một phụ âm 

English scientist là cụm danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.