Choose the best answer.When I travel to ____ foreign country, I always want to try ___ local specialties first.


Câu 70253 Thông hiểu

Choose the best answer.

When I travel to ____ foreign country, I always want to try ___ local specialties first.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.