Choose the best answer.______ traditional customs of Vietnam are totally different from ____ customs  of Western countries.


Câu 70254 Thông hiểu

Choose the best answer.

______ traditional customs of Vietnam are totally different from ____ customs  of Western countries.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.