Choose the best answer.We are looking for ____ place to spend ____ night.


Câu 70257 Thông hiểu

Choose the best answer.

We are looking for ____ place to spend ____ night.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.