Choose the word which is stresses differently from the rest.


Câu 70259 Nhận biết

Choose the word which is stresses differently from the rest.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

blanket    

invite   

replace    

exchange    

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.