Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Câu 70266 Thông hiểu

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.