Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.I prefer ______ blue T-shirt in the corner to _____ red one.


Câu 70325 Nhận biết

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I prefer ______ blue T-shirt in the corner to _____ red one.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.