Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.During the festival, they fly many _______kites in different shapes and sizes.


Câu 70332 Nhận biết

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

During the festival, they fly many _______kites in different shapes and sizes.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.