Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.There are no high buildings to block _______ in our village.


Câu 70336 Thông hiểu

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

There are no high buildings to block _______ in our village.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.