Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.The museum is full of information about traditional Vietnamese ways of life of all the Vietnamese _________.


Câu 70338 Vận dụng

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The museum is full of information about traditional Vietnamese ways of life of all the Vietnamese _________.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.