Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.The village in on the  _____  of the hill and easy walking, rice and corn are grown here.


Câu 70340 Vận dụng

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The village in on the  _____  of the hill and easy walking, rice and corn are grown here.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.