Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.Do you know(A) what the population of (B) the (C) large ethnic group (D) is?


Câu 70358 Thông hiểu

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Do you know(A) what the population of (B) the (C) large ethnic group (D) is?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.