Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.She is very(A)  familiar (B) about this local (C) speciality. She (D) has tasted it three times.


Câu 70359 Thông hiểu

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

She is very(A)  familiar (B) about this local (C) speciality. She (D) has tasted it three times.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.