Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.This is (A) one of (B) most well-known (C) heritage (D) sites in Vietnam.  


Câu 70360 Thông hiểu

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

This is (A) one of (B) most well-known (C) heritage (D) sites in Vietnam.  


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.