Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.You can buy (A) a traditional (B) custom in the market with (C) a (D) reasonable price.


Câu 70361 Thông hiểu

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

You can buy (A) a traditional (B) custom in the market with (C) a (D) reasonable price.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.