Choose the correct sentence that is closet in meaning to the given sentence.Local people sell a lot of local specialties at the open-air market.


Câu 70364 Vận dụng

Choose the correct sentence that is closet in meaning to the given sentence.

Local people sell a lot of local specialties at the open-air market.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.