Choose the correct sentence that is closet in meaning to the given sentence.We try our best to prepare well for the upcoming festivals in the village.


Câu 70365 Vận dụng

Choose the correct sentence that is closet in meaning to the given sentence.

We try our best to prepare well for the upcoming festivals in the village.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.