Choose the correct sentence that is closet in meaning to the given sentence.I could’t travel to Sapa with my family because of the hurricane.


Câu 70366 Thông hiểu

Choose the correct sentence that is closet in meaning to the given sentence.

I could’t travel to Sapa with my family because of the hurricane.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.