Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.This house was constructed more recent than the one across the street.


Câu 70448 Nhận biết

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

This house was constructed more recent than the one across the street.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.