Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.I came home early but Steven arrived more early than I.


Câu 70450 Thông hiểu

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I came home early but Steven arrived more early than I.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.