Choose a sentence that has the same meaning to the given one.His brother drives more carefully than her brother.


Câu 70456 Thông hiểu

Choose a sentence that has the same meaning to the given one.

His brother drives more carefully than her brother.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.