Choose a sentence that has the same meaning to the given one.He speaks English more fluently than anyone in my class.


Câu 70457 Vận dụng

Choose a sentence that has the same meaning to the given one.

He speaks English more fluently than anyone in my class.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.