Đồ thị nào sau đây biểu thị chuyển động của chất điểm chuyển động biến đổi đều?


Câu 70503 Nhận biết

Đồ thị nào sau đây biểu thị chuyển động của chất điểm chuyển động biến đổi đều?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.