Choose the best answer.Hoa likes music. She often ______ to music in late evenings.


Câu 70634 Nhận biết

Choose the best answer.

Hoa likes music. She often ______ to music in late evenings.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.