Choose the best answer.He goes swimming when he ____ free time.


Câu 70635 Nhận biết

Choose the best answer.

He goes swimming when he ____ free time.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.