Choose the best answer.How ______ do you go to the library after school?


Câu 70639 Thông hiểu

Choose the best answer.

How ______ do you go to the library after school?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

How often: hỏi về tần suất, mức độ thực hiện hành động

How much: hỏi số lượng của danh từ không đếm được

How many: hỏi số lượng của danh từ đếm được

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.