Choose the best answer.Mai loves cooking a lot because she often _____ food for her family and feels great to see other people enjoy her food.


Câu 70643 Thông hiểu

Choose the best answer.

Mai loves cooking a lot because she often _____ food for her family and feels great to see other people enjoy her food.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.