Đặc điểm quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở khu vực Đông Nam Á?


Câu 70652 Vận dụng cao

Đặc điểm quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở khu vực Đông Nam Á?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phân tích đặc điểm quá trình xâm lược của các nước đế quốc ở khu vực Đông Nam Á, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.