Phát biểu nào sau đây là không đúng? Từ trường đều là từ trường có


Câu 7116 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Từ trường đều là từ trường có


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.