Cho các hiện tượng sau : 1, Hòa tan đường vào nước được dung dịch nước đường có vị ngọt 2, Hòa tan muối vào nước được dung dịch nước muối có vị mặn 3, Cho kim loại natri vào nước thu được dung dịch bazo và khí hidro 4, Đường cháy tạo thành than và hơi nước. Các hiện tượng hóa học là :


Câu 71468 Thông hiểu

Cho các hiện tượng sau :

1, Hòa tan đường vào nước được dung dịch nước đường có vị ngọt

2, Hòa tan muối vào nước được dung dịch nước muối có vị mặn

3, Cho kim loại natri vào nước thu được dung dịch bazo và khí hidro

4, Đường cháy tạo thành than và hơi nước.

Các hiện tượng hóa học là :


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.