Choose the best answer.Did you _______ “Iron man” on TV last night?


Câu 71591 Nhận biết

Choose the best answer.

Did you _______ “Iron man” on TV last night?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- dấu hiệu last night => quá khứ đơn

- Cấu trúc câu hỏi: Did + S + V?

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.