Choose the best answer.They _______ a community garden project last month.


Câu 71592 Nhận biết

Choose the best answer.

They _______ a community garden project last month.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- last month => quá khứ đơn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.