Choose the best answer.How many novels ______ Charles Dickens _____?


Câu 71594 Thông hiểu

Choose the best answer.

How many novels ______ Charles Dickens _____?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cấu trúc câu hỏi: How many + did + S + V?

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.