Choose the best answer.We _____ sick children in Hue hospital last Sunday.


Câu 71597 Thông hiểu

Choose the best answer.

We _____ sick children in Hue hospital last Sunday.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

last Sunday: chủ nhật tuần trước => thì quá khứ đơn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.