Choose the best answer.She ______ small children in the neighbourhood last month.


Câu 71600 Thông hiểu

Choose the best answer.

She ______ small children in the neighbourhood last month.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- last month => dấu hiệu của quá khứ đơn

tutor (v): gia sư

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.