Choose the best answer.My sister is not ______ as my aunt.


Câu 72410 Nhận biết

Choose the best answer.

My sister is not ______ as my aunt.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cấu trúc so sánh bằng dạng phủ định: S1 + V + not + as/so + adj/adv + as + S2

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.