Choose the best answer.Xoe dance is a spiritual _____ of Thai ethnic people.


Câu 72589 Nhận biết

Choose the best answer.

Xoe dance is a spiritual _____ of Thai ethnic people.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Customs:  Phong tục (n)      

Tradition: Truyền thống (n)         

Habit: Thói quen (n)               

Dance: Điệu nhảy (n)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.