Choose the best answer.You have to ______ these cakes. They are so delicious!


Câu 72636 Nhận biết

Choose the best answer.

You have to ______ these cakes. They are so delicious!


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.