Choose the best answer.You ______ pay for the snack. It’s free.


Câu 72637 Nhận biết

Choose the best answer.

You ______ pay for the snack. It’s free.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Don’t/doesn’t have to+V_infi (không phải làm gì, không mang tính chất bắt buộc)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.