Choose the best answer.Do we _____ our shoes off when entering the church?


Câu 72638 Nhận biết

Choose the best answer.

Do we _____ our shoes off when entering the church?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Have to+ V_infi (phải làm gì, vì sự tác động từ bên ngoài)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.